Jarvis @ JM.me

دستورات تست شبکه

May 27 · 5min

برخی از دستورات تست شبکه

دستوراتی که در شبکه برای تست شبکه استفاده میشود

tracert amirmohammadsafari.ir

ipconfig

ipconfig /flushdns

pathping amirmohammadsafari.ir

netstat -n
netstat -t
netstat -a
netstat -b
netstat -r
netstat -q
netstat -o
netstat -p
netstat -es

taskkill

arp -a

hostname

nslookup amirmohammadsafari.ir

ping amirmohammadsafari.ir

توضیحات

tracert amirmohammadsafari.ir: این دستور برای تعیین مسیری که بسته‌ها در شبکه IP طی می‌کنند، استفاده می‌شود. این دستور مسیری که یک بسته برای رسیدن به میزبانی که در حال پینگ کردن هستید، طی می‌کند را نشان می‌دهد.

ipconfig: این دستور پیکربندی IP برای تمام رابط‌های شبکه را در ماشین شما نشان می‌دهد.

ipconfig /flushdns: این دستور کش DNS (سیستم نام دامنه) را پاک می‌کند. این می‌تواند در حل مشکلات دسترسی به وب‌سایت مرتبط با DNS کمک کند.

pathping amirmohammadsafari.ir: این دستور اطلاعات دقیق‌تری نسبت به tracert ارائه می‌دهد. این دستور با ترکیب ویژگی‌های دستورات ping و tracert، ابتدا بسته‌ها را به هر روتر در راه مقصد نهایی در طول یک دوره زمانی می‌فرستد، سپس نتایج را بر اساس بسته‌های بازگشتی از هر جهش محاسبه می‌کند.

netstat -n: این دستور اتصالات TCP فعال را بدون حل نام میزبان نشان می‌دهد.

netstat -t: این دستور برای نمایش وضعیت اتصال TCP استفاده می‌شود.

netstat -a: این دستور تمام اتصالات TCP فعال و پورت‌های TCP و UDP که روی آن‌ها کامپیوتر در حال گوش دادن است را نشان می‌دهد.

netstat -b: این دستور اجرایی را که در ایجاد هر اتصال یا پورت گوش دادن دخیل است، نشان می‌دهد.

netstat -r: این دستور جدول مسیریابی را نشان می‌دهد.

netstat -q: این دستور تمام اتصالات، پورت‌های گوش دادن و پورت‌های TCP غیر گوش دادن متصل را نشان می‌دهد.

netstat -o: این دستور اتصالات TCP فعال را نشان می‌دهد و شامل شناسه فرآیند (PID) برای هر اتصال است.

netstat -p: این دستور اتصالات را برای پروتکل مشخص شده توسط proto نشان می‌دهد؛ proto می‌تواند TCP یا UDP باشد.

netstat -es: این دستور آمار اترنت را نشان می‌دهد.

taskkill: این دستور برای پایان دادن به یک وظیفه از خط فرمان استفاده می‌شود. شما می‌توانید وظیفه را بر اساس PID (شناسه فرآیند) یا نام تصویر مشخص کنید.

arp -a: این دستور جداول کش ARP برای تمام رابط‌ها را نمایش می‌دهد.

hostname: این دستور نام میزبان ماشین را نمایش می‌دهد.

nslookup amirmohammadsafari.ir: این دستور DNS را برای به دست آوردن نام دامنه یا نگاشت آدرس IP برای amirmohammadsafari.ir مورد پرس و جو قرار می‌دهد.

ping amirmohammadsafari.ir: این دستور یک درخواست Echo از پروتکل کنترل اینترنت (ICMP) را به amirmohammadsafari.ir می‌فرستد تا قابلیت دسترسی به میزبان را آزمایش کند.

> کامنت بذار در توییتر
 
CC BY-NC-SA 4.0  2009-PRESENT © Nuxsco (AMS) This website rewrite several times from those years up to present